เปลี่ยน “ขยะพลาสติก” เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

0
1381

ในไทยมีขยะมูลฝอยมากกว่า 20 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนั้นมีขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งขยะพลาสติกต้องใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย เราจะใช้ประโยชน์จากขยะเหล่านี้ได้หรือไม่ ?

ในยุคที่โลกมีความต้องการใช้พลังงานสูง เราสามารถประหยัดพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก ด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากขยะพลาสติกได้ ซึ่ง ปัจจุบันเราสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันได้ด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis Technology)

ในโรงงานเผาขยะพลาสติก จะใช้กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งเป็นการเผาปิดในสูญญากาศด้วยความร้อนประมาณ 200-500 องศาเซลเซียส เมื่อขยะเผาไหม้แล้ว จะระเหิดเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำหรือแก๊สต่าง ๆ ลอยขึ้นไปในหอกลั่น โดยเมื่ออุณหภูมิลดลง จะเกิดการควบแน่นและเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว คือได้น้ำมันเตานั่นเอง ทั้งแก๊สและของเหลวถือเป็นผลผลิตที่นำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ ทั้งนี้ น้ำมันเตาสามารถนำไปกลั่นต่อเป็นน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพื่อใช้กับยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น

เทคโนโลยีดังกล่าวนับเป็นการลดขยะให้กับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้เชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงาน และเป็นการอนุรักษ์พลังงานด้วยการสร้างพลังงานทดแทนจากขยะพลาสติกให้เป็นประโยชน์

?อย่างไรก็ตาม กรมธุรกิจพลังงานควรสนับสนุนให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณสมบัติน้ำมันไพโรไลซิสให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือมีการกำหนดคุณสมบัติน้ำมันเฉพาะ และมีจำหน่ายให้กับกลุ่มเฉพาะโดยไม่ต้องเสียภาษีและกองทุนต่าง ๆ ที่มีการนำไปใช้ทดแทนน้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และประมง ?

ℹ️ที่มา https://library2.parliament.go.th/…/2559/oct2559-1.pdf
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860519

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ขยะพลาสติก

แสดงความคิดเห็นได้ที่:  https://web.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1518485438361459/