ไทยพร้อมเดินหน้าเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าอาเซียน

0
721

ไทยพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคต

กฟผ. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการศึกษาว่า กฟผ. ได้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและโอกาสในการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในระดับขายส่ง ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายตลาดซื้อขายไฟฟ้าในยุโรปที่ประกอบด้วยตลาดซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าหนึ่งวัน (Day-Ahead Market) และตลาดซื้อขายไฟฟ้าระหว่างวัน (Intraday Market)

กฟผ. จะเป็นผู้กำกับดูแลกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าและตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบซื้อขายในระดับขายส่ง เมื่อตลาดดังกล่าวมีเสถียรภาพและสภาพคล่องแล้ว แผนการถัดไปคือการพิจารณาให้มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายกำลังการผลิตไฟฟ้า (Capacity Market) สำหรับการจัดหากำลังการผลิตล่วงหน้า และพัฒนาต่อเพื่อเป็นสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพในการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียน เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาอีกหลายจุด อาทิ โครงสร้างและกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าซึ่งต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศและภูมิภาค โครงสร้างกิจการไฟฟ้า ขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงการกำหนดนโยบายร่วมกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ที่มา https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3638:pre-20200929-01&catid=31&Itemid=208

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ตลาดไฟฟ้าเสรีอาเซียน

แสดงความคิดเห็นได้ที่:https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1500330880176915?_rdc=1&_rdr