ไฟฟ้าแบบเติมเงิน จากโซลาร์โฮมบนเกาะที่สตูล

0
561

บ้านเกาะบุโหลนดอน สตูล ชุมชนนำร่องไทยใช้ระบบโซลาร์โฮมแบบเติมเงิน

จากที่ชาวบ้านเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เคยใช้ไฟได้แค่วันละ 5 ชั่วโมง ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ ปัจจุบัน ชาวบ้านทั้ง 80 ครัวเรือน สามารถใช้ไฟได้ 24 ชั่วโมง โดยเลือกซื้อไฟตามความต้องการใช้และความสามารถในการจ่ายเงิน จากระบบ “โมเดลการพัฒนากองทุนหมุนเวียนโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (Pay-As-You-G๐ Solar Home System) ”

จากที่ก่อนหน้านี้ ชุมชนใช้เครื่องปั่นไฟผลิตไฟฟ้าเฉพาะช่วง 18:00-23:00 น. เดิมชาวบ้านเสียค่าไฟเฉลี่ย 450-700 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ปัจจุบัน ชุมชนนี้ได้ริเริ่มเป็นชุมชนนำร่องทดลองใช้ “กองทุนหมุนเวียนโซลาร์โฮมแบบเติมเงิน” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีระบบโซลาร์เซลล์เป็นของชุมชน ผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงแค่จ่ายเงินบำรุงระบบรายเดือนให้กองทุนและกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน โดยผู้ใช้ไฟสามารถเลือกขนาดของระบบได้ตามความต้องการและความสามารถในการจ่ายเงิน จากนั้นจะได้รหัสเพื่อนำไปเปิดการใช้งานไฟฟ้าได้จากที่บ้าน ระบบดังกล่าวมีความเสถียร ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ แถมยังใช้ไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นโครงการดีๆ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในชุมชนห่างไกลสายส่งไฟอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องทนรับผลกระทบของมลภาวะทางเสียงและอากาศจากการใช้เครื่องปั่นไฟอีกต่อไป

โครงการนี้สนับสนุนงบประมาณโดย สถานทูตออสเตรเลีย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ดำเนินงานโดย ReCharge SE สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

ที่มา https://bit.ly/2IaefCz

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #พลังงานแสงอาทิตย์

แสดงความเห็นได้ที่:https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1486511478225522