ASEAN Power Grid เชื่อมอาเซียนด้วยไฟฟ้า ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน

0
186

ไทยกำลังจะได้โอกาสในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Power Grid) ซึ่งจะก่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก อาทิเช่น การสร้างงานสร้างรายได้ การส่งเสริมไฟฟ้าพลังงานสะอาด ฯลฯ เนื่องจากเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีพลังงานสะอาดเหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้า ทั้งลมและแสงอาทิตย์ ? สิ่งที่ยังขาดไปคือ การใช้ทรัพยากรร่วมกันในภูมิภาคและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งไฟฟ้าไปยังแหล่งที่มีความต้องการสูง ตอบรับความมั่นคง กระจายรายได้ และเพิ่มความยั่งยืนในระดับภูมิภาค

ปัจจุบัน มีการสร้างสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อนำไฟฟ้าจากเขื่อน สปป.ลาว เข้าระบบไฟฟ้าของไทย และระบบ HVDC เพื่อส่งไฟฟ้าระหว่างไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการดำเนินโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบส่ง 3 ประเทศ คือ สปป.ลาว – ไทย – เมียนมา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีภายในอาเซียนดังเช่นที่สหภาพยุโรปได้ดำเนินการมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อน เพื่อสร้างความร่วมมือต่อไปยังภูมิภาคอื่นในอนาคต

ℹ️สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
?เกี่ยวกับ Power Grid ในยุโรปได้ที่นี่
https://www.entsoe.eu/regions/
?ASEAN Power Grid เชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าอาเซียน
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3346:20200228-art01&catid=49:public-articles-egat&Itemid=251

#6ปีERS #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ERSFellowship #PowerGrid

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1388156201394384