COVIE-19 ไม่ได้ช่วย ชะลอโลกร้อน

0
694

ภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization:WMO) รายงานว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงไปในช่วงที่ Covid-19 ระบาดหนักในปี 2020 ไม่ได้ช่วยชะลอวิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะแต่ละปีปริมาณการปล่อยคาร์บอนอาจผันแปรตามปัจจัยหลายประการ เช่น การดูดซับคาร์บอนของพืช อยู่แล้ว

เมื่อปีที่แล้วความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากที่สุดในชั้นบรรยากาศ แตะระดับสูงสุดในรอบหลายล้านปี และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2020 นี้ WMO แถลงว่า เมื่อเป็นล้านๆ ปีมาแล้วที่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงขนาดนี้ อุณหภูมิโลกสูงกว่าปัจจุบัน 2-3 องศาและระดับน้ำทะเลสูงกว่า 10-20 เมตร

อย่างไรก็ตาม WMO เห็นว่า Covid-19 เป็นโอกาสในการผลักดันการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังและยั่งยืนในทุกภาคส่วน เพราะโอกาสในการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังจะหมดไปในไม่กี่ปีข้างหน้าแล้ว ไม่เหมือนกับโรคร้าย Covid-19 ที่อาจแก้ไขด้วยวัคซีนได้COVIE

ที่มา https://www.forbes.com/…/report-drop-in-greenhouse…/…

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #โลกร้อน

แสงดความคิดเห็นได้ที่:

https://www.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/15211496914283