การไฟฟ้าเอาเปรียบประชาชนจริงหรอ ?

0
519

การไฟฟ้าคืนทุนมานานแล้ว ที่เก็บอยู่ทุกวันนี้คือเอาเปรียบ จริงหรือ ?

ไม่จริง รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า (กฟผ. + กฟน. + กฟภ.) มีรายได้ในปี 2562 รวม 6.8 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5.6 หมื่นล้านบาท (~8% ของรายได้) ส่งรายได้ให้รัฐ 3.5 หมื่นล้านบาท (~63% ของกำไร) กำไรที่เหลือ หน่วยงานก็นำไปใช้ในการลงทุน เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้ ทั้งนี้ แม้จะเป็นกิจการรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด แต่ก็มีการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ERS จึงเสนอให้เปิดบริการสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม (TPA) เช่นเดียวกับที่ได้มีการเปิด TPA ระบบท่อก๊าซธรรมชาติและคลังนำเข้า LNG ไปแล้ว การแข่งขันตลอดสายจะทำให้ระบบมีทั้งความมั่นคงและได้ค่าไฟฟ้าที่ต่ำลงสำหรับผู้บริโภค ในปัจจุบันแนวทางนี้ก็ได้บรรจุในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานแล้วด้วย

ที่มา https://www.isranews.org/…/isran…/87826-isranews-13.html

#6ปีERS #ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #คุณถามเราตอบ

แสดงความเห็นได้ที่:https://www.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1483669688509701/