ซื้อไฟฟ้าจากลาว 2 บาท ขายต่อคนไทย 4 บาท เอาเปรียบกันชัดๆ ไหม ?

0
368

Q: ซื้อไฟฟ้าจากลาว 2 บาท ขายต่อคนไทย 4 บาท เอาเปรียบกันชัดๆ ไหม ?

A: ไฟฟ้าที่ใช้กันในประเทศไทยมาจากหลายแหล่งหลายเชื้อเพลิง ซึ่งมีต้นทุนไม่เท่ากัน ดังนั้นค่าไฟฟ้าจึงมาจากการเฉลี่ยต้นทุนต่าง ๆ และประเทศไทยก็ไม่สามารถซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากลาวมาใช้ทั้งหมดได้ แม้จะราคาถูกแต่มีปริมาณจำกัด ในปี พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีกำลังผลิตทั้งระบบรวม 45,298.25 เมกะวัตต์ เป็นไฟฟ้าจากประเทศลาว 5,420.60 เมกะวัตต์ คิดเป็น 11.97% นอกจากนี้ หากพึ่งพาเฉพาะแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ระบบไฟฟ้าจะขาดความมั่นคง

สนใจเปรียบเทียบต้นทุนจากแหล่งไฟฟ้าต่าง ๆ ดูกราฟของ กฟผ.แสดงใน link นี้ https://bit.ly/30ttpte

ที่มา: https://www.egat.co.th/images/businessop/annual-report/2562/index.html

#6ปีERS #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ERSFellowship #คุณถามเราตอบ #ค่าไฟฟ้า

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1362274283982576