ทำไมไม่ให้รัฐสำรวจ และขุดน้ำมันดิบเอง

0
120

Q: ทำไมไม่ให้รัฐสำรวจและขุดน้ำมันดิบเอง ?

A: การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต้องใช้เงินลงทุนสูงและมีความเสี่ยงสูงมาก อาจจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า เพราะแม้สำรวจพบปิโตรเลียม แต่หากมีในปริมาณน้อย ก็ไม่คุ้มที่จะพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ การสำรวจนั้นก็จะจบลงด้วยการขาดทุน จึงไม่เหมาะที่จะให้รัฐลงทุนเอง อีกทั้งรัฐเองก็มีความต้องการใช้งบประมาณด้านอื่น ๆ มากอยู่แล้ว

ที่รัฐเปิดให้เอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น หากเอกชนประสบความสำเร็จก็จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้รัฐ ตั้งแต่ค่าภาคหลวง (5 – 15% ของมูลค่าที่ผลิตได้) และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากส่วนกำไร ซึ่งมีอัตราสูงถึง 50% นอกจากนี้ในระบบ Thailand III ยังมีผลตอบแทนพิเศษสำหรับรัฐอยู่ที่ 0 – 75% ของกำไรอีกด้วย

ผู้รับสัมปทานในไทย ไม่ได้มีแต่ต่างชาตินะคะ บริษัทของไทยก็มีส่วนอยู่ไม่น้อย อาทิ บ. ปตท.สผ.​ ซึ่งรัฐถือหุ้นทางอ้อมประมาณ 40% และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนบริษัทไทยอื่น ๆ เช่น บริษัท พลังโสภณ จำกัด, บริษัท นอร์ทเทิร์น กัลฟ์ ปิโตรเลียม จำกัด, บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด

#6ปีERS #ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #คุณถามเราตอบ #น้ำมันดิบ

แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://www.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1433056473571023/